Club Basket Formentera
Menu
Club Basket Trasmapi Formentera

El teu Club de Basket... A Formentera

Convocaròria Eleccions

By In pagina-inicio On abril 24, 2019


convocatòria eleccions

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A JUNTA DIRECTIVA

 

En reunió ordinària celebrada per la Junta Directiva del Club Basket Formentera el dimarts 16 d’abril de 2019 i amb el següent ordre del dia, s’han aprovat els següents acords:

  1. Aprovar el Calendari Electoral, amb la convocatòria i ordre del dia de l’assemblea general extraordinària.
  2. Designar la comissió electoral.

Amb motiu de concloure el mandat de l’actual Junta Directiva del Club Basket Formentera, el pròxim mes de maig del 2019, en haver transcorregut els 4 anys de mandat reglamentaris, i estant en període electoral, es CONVOQUEN per el dia 16 de maig ELECCIONS a la Junta Directiva segons lo establert en els estatuts del Club Basket Trasmapi Formentera, en el règim de PROCÉS ELECTORAL que regulen els articles 34 al 52 dels Estatuts del Club Basket Trasmapi Formentera. El Club Basket Formentera té fixat com a procediment d’elecció el de llistes obertes, el qual se regeix per l’establert en l’article 58 apartat “b” del decret 147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i funcionament dels Clubs Esportius en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

S’obre el PROCÉS ELECTORAL amb el termini de presentació de candidatures segons els estatuts del Club Basket Formentera, que siguin avalades almenys per un 5% dels socis, tenint en compte que cada soci tan sols podrà avalar una candidatura. El termini de presentació es mantindrà obert fins 72 hores prèvies a l’Assemblea General Extraordinària.

Per aquest motiu en Manuel Mayans Serra amb DNI.: xxxxxxxxF, actual president en funcions del Club Basket Formentera, CONVOVA a l’Assemblea General Extraordinària a tots els socis que estiguin en dret de vot el proper dia 16 de maig en primera convocatòria a les 19:00 h. i en segona a les 19:30 h. al poliesportiu Municipal de l’I.E.S. Marc Ferrer amb el següent ÚNIC PUNT DE L’ORDRE DEL DIA:

  1. Votacions i elecció de la Nova Junta Directiva

 

Es designa com a Comissió Electoral a les següents persones:

 

  1. Jose Angel Fernandez Padilla  amb DNI núm. 47260418H
  2. Pascual Maximilian Keller amb NIE núm. X7916655D
  3. Alejandro Coll Canals  amb DNI núm. 52148273M

 

Manuel Mayans Serra

President C.B. Formentera

 

A Formentera 16 d’abril de 2019


fofofofofof